• " Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, " Handelingen 2: 16
  • " Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; " 1 Petrus 2: 4

Meer over Agenda

14.30 uur Ouderen en Alleenstaanden contactmiddag

Op 20 maart a.s. hopen we weer een ouderen en alleenstaanden contactmiddag te houden.

20 mrt2019

Ook deze middag hopen we weer nieuwe gasten te mogen verwelkomen. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur in een van de zalen van de Rehobóthkerk aan de Olympiaweg te Sommelsdijk. Inloop vanaf 14.00 uur. Na de pauze zal Ds Kos een presentatie verzorgen. De collecte van deze middag zullen we besteden aan Sjaak en Paulina Breen ten behoeve van hun werkzaamheden voor de MAF. Voor vervoer kunt u bellen met Marlien van den Bos 486220.

Tevens zal er deze middag informatie gegeven worden over het jaarlijkse reisje waarvoor u zich op kunt geven. De geplande datum is D.V. 15 mei.

Het comité

  • © hersteld hervormde kerk 2019