• " De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. " Psalm 12: 7
  • " En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. " Handelingen 5: 5

Meer over Agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2019