• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Agenda

18:30 Dinsdagavond club

Kom je gezellig weer naar club?  

27 okt2020

Alle kinderen van groep 4 & 5 zijn van harte welkom. 

Wil je vriendje of vriendinnetje een keertje mee? Tuurlijk mag dat, gezellig hoor!

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit