• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Agenda

19.15 Censura Morum, 20.00 uur bezinningsavond H.A.

19.15 Censura Morum, 20.00 uur bezinningsavond H.A.

21 nov2019

19.15 Censura Morum, 20.00 uur bezinningsavond H.A.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit