• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

19:45 Cursus Geestelijke Vorming

Cursus Geestelijke Vorming

20 jan2022

Spreker Kees van Walsem
 

Het Nederlandse Réveil in woord, lied en beeld

Rond 1800 is een groot deel van de Nederlandse protestantse kerken ver bij het Bijbelse fundament vandaan gegroeid. En dan zorgt de Heere voor een verandering, o.a. door de mannen en vrouwen van het zogenaamde Réveil:  Da Costa, Groen van Prinsterer en diens vrouw Betsy, Heldring en ds. Jan de Liefde. In deze presentatie wordt aandacht besteed aan hun geloofsleven, hun werk op het gebied van Bijbelonderwijs, hun sociale activiteiten en hun liederen.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit