• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Agenda

19:45 Cursus Geestelijke Vorming (uitzending)

DV 15 april willen we deze cursus avonden besluiten met de lezing van Ds. W. Meijer uit Tholen met als Thema: “De val van Babylon”, 

15 apr2021

n.a.v. Openbaring 17-19. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit