• " O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9 en 10
  • " vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 13 december hopen we elkaar weer rondom het Woord te ontmoeten. Het zal deze avond met name gaan over 1 Koningen 3:1-15: Salomo’s gebed om wijsheid. Van harte welkom!

13 dec2018

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2018