• " Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben; Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd word " Titus 2: 4 en 5
  • " Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. " Genesis 7: 1

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 13 december hopen we elkaar weer rondom het Woord te ontmoeten. Het zal deze avond met name gaan over 1 Koningen 3:1-15: Salomo’s gebed om wijsheid. Van harte welkom!

13 dec2018

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019