• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 13 december hopen we elkaar weer rondom het Woord te ontmoeten. Het zal deze avond met name gaan over 1 Koningen 3:1-15: Salomo’s gebed om wijsheid. Van harte welkom!

13 dec2018

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019