• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 13 december hopen we elkaar weer rondom het Woord te ontmoeten. Het zal deze avond met name gaan over 1 Koningen 3:1-15: Salomo’s gebed om wijsheid. Van harte welkom!

13 dec2018

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019