• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 17 januari vervolgen we de lezing uit Salomo’s geschiedenissen. We zijn toe aan 1 Koningen 3:16-28, waar we getuige zijn van het bijzondere vonnis van de koning bij diens eerste rechtspraak. Het zal blijken dat hij inderdaad een ‘luisterend hart’ ontvangen heeft van de Heere. Ook wat dat betreft tekent zich daarin al veel af van zijn grote Nakomeling.

17 jan2019

Wees hartelijke welkom! We beginnen om 20.00 uur. dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019