• " Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. " Johannes 10: 9
  • " Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?
    Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. "
    H.C. Zondag 13

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 17 januari vervolgen we de lezing uit Salomo’s geschiedenissen. We zijn toe aan 1 Koningen 3:16-28, waar we getuige zijn van het bijzondere vonnis van de koning bij diens eerste rechtspraak. Het zal blijken dat hij inderdaad een ‘luisterend hart’ ontvangen heeft van de Heere. Ook wat dat betreft tekent zich daarin al veel af van zijn grote Nakomeling.

17 jan2019

Wees hartelijke welkom! We beginnen om 20.00 uur. dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019