• " De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. " Psalm 12: 7
  • " En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. " Handelingen 5: 5

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 14 februari komen we weer bijeen rondom de geschiedenissen van koning Salomo. We zijn getuige van de inwijding van de tempel en in het bijzonder van Salomo’s gebed bij die gelegenheid (1 Koningen 8:23-53). Het is goed om dit indrukwekkende gebed van deze koninklijke voorbidder vooraf eens door te nemen. We hopen op een goed uur met elkaar!

14 feb2019

Wees van harte uitgenodigd; we beginnen om 20.00 uur.

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019