• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 14 februari komen we weer bijeen rondom de geschiedenissen van koning Salomo. We zijn getuige van de inwijding van de tempel en in het bijzonder van Salomo’s gebed bij die gelegenheid (1 Koningen 8:23-53). Het is goed om dit indrukwekkende gebed van deze koninklijke voorbidder vooraf eens door te nemen. We hopen op een goed uur met elkaar!

14 feb2019

Wees van harte uitgenodigd; we beginnen om 20.00 uur.

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019