• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Agenda

20:00 Bijbelkring/bijbellezing

Op D.V. donderdag 14 februari komen we weer bijeen rondom de geschiedenissen van koning Salomo. We zijn getuige van de inwijding van de tempel en in het bijzonder van Salomo’s gebed bij die gelegenheid (1 Koningen 8:23-53). Het is goed om dit indrukwekkende gebed van deze koninklijke voorbidder vooraf eens door te nemen. We hopen op een goed uur met elkaar!

14 feb2019

Wees van harte uitgenodigd; we beginnen om 20.00 uur.

dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2019