• " Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. " Efeze 5: 14
  • " En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. " Handelingen 7: 60

Meer over Agenda

20:00 uur Bijbellezing

Op D.V. donderdag 24 oktober hopen we verder te lezen in de geschiedenissen van Noach. De eerste keer lieten we een blik gaan over zijn voorgeslacht en de tijd waarin hij geboren werd. Dat laatste zal aankomende donderdag nog uitvoeriger aan de orde komen. Het levert een donkere tekening van Noachs dagen op. Echter tegen die achtergrond schittert de parel van wat de Schrift van hem getuigt des te meer. U leest het in Genesis 6:1-8. Hopelijk ziet u er net als ik weer naar uit. We beginnen zoals altijd om 20.00 uur. Welkom!

24 okt2019

Ds. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit