• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Agenda

20.00 uur Jongvolwassenkring

D.v 22 januari is er weer een bijeenkomst van de jongvolwassenenkring. We hopen deze avond na te denken over “Ik ben de Opstanding en het Leven n.a.v. Joh 11:15.

22 jan2020

De avond start om 20.00 uur in de Rehobôthkerk. We vragen een bijdrage van € 2,- iedereen tussen de 20 en 35 jaar van harte welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit