• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Agenda

20.00 uur Jongvolwassenkring

D.v 22 januari is er weer een bijeenkomst van de jongvolwassenenkring. We hopen deze avond na te denken over “Ik ben de Opstanding en het Leven n.a.v. Joh 11:15.

22 jan2020

De avond start om 20.00 uur in de Rehobôthkerk. We vragen een bijdrage van € 2,- iedereen tussen de 20 en 35 jaar van harte welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit