• " Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. " Efeze 5: 14
  • " En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. " Handelingen 7: 60

Meer over Agenda

20:15 jongvolwassenenkring

D.V. 18 december zal de volgende bijeenkomst zijn. Je bent van harte welkom!

18 dec2019

De groep blijft groeien, heerlijk om als jongvolwassenen bij elkaar te komen en Gods woord te bestuderen. We zien uit naar je komst! Ivm de drukke bezetting van de zalen begint de avond om 20.15.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit