• " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3: 16
  • " En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. " Genesis 3: 15

Meer over Agenda

20:15 jongvolwassenenkring

D.V. 18 december zal de volgende bijeenkomst zijn. Je bent van harte welkom!

18 dec2019

De groep blijft groeien, heerlijk om als jongvolwassenen bij elkaar te komen en Gods woord te bestuderen. We zien uit naar je komst! Ivm de drukke bezetting van de zalen begint de avond om 20.15.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit