• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Agenda

20:15 jongvolwassenenkring

D.V. 18 december zal de volgende bijeenkomst zijn. Je bent van harte welkom!

18 dec2019

De groep blijft groeien, heerlijk om als jongvolwassenen bij elkaar te komen en Gods woord te bestuderen. We zien uit naar je komst! Ivm de drukke bezetting van de zalen begint de avond om 20.15.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit