• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
  • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Agenda

8:30 en 13:00 Grote schoonmaak kerk dag 3

Maandagavond 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur. Dinsdag 19 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. Woensdag 20 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. 

20 jun2018

U begrijpt dat u daar allen van harte voor uitgenodigd bent.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: