• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Agenda

8:30 Grote schoonmaak kerk dag 2

Maandagavond 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur. Dinsdag 19 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. Woensdag 20 juni van 8.30 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. 

19 jun2018

U begrijpt dat u daar allen van harte voor uitgenodigd bent.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: