• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Agenda

Bibliotheek

De bibliotheek van de kerk is open op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18:30 tot 20:00 uur.

23 okt2020

De bibliotheek van de kerk is open op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18:30 tot 20:00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit