• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Agenda

Cursus Geestelijke Vorming

Dhr. H. van Groningen-- "Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente" Aanvang: 19:45 uur

08 mrt2018

Dhr. H. van Groningen--

"Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente"

Aanvang: 19:45 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: