• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Agenda

Fish & chips drive

We hopen op 22 mei weer een fish en chips  verkoping te houden. Daarnaast is er ook een frisse salade te koop. Er kan NIET vooraf besteld worden, dus op=op. 

22 mei2021

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit