• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Agenda

Gemeente volleyballtoernooi

Vanaf 18:45uur welkom! Opening 19:00 uur. Rond 20:15 uur schenken we koffie/thee of fris met iets lekkers erbij in ruil voor een vrijwillige bijdrage voor het werk dat familie Breen gaat doen voor MAF. Supporters hartelijk welkom! (info 0187 478 299)

19 mei2018

Tot en met 13 mei kan je je deelname kenbaar maken op de inschrijflijsten in de hal van de kerk. Deelnamekosten zijn 3,50 p.p.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: