• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Agenda

Gemeente volleyballtoernooi

Vanaf 18:45uur welkom! Opening 19:00 uur. Rond 20:15 uur schenken we koffie/thee of fris met iets lekkers erbij in ruil voor een vrijwillige bijdrage voor het werk dat familie Breen gaat doen voor MAF. Supporters hartelijk welkom! (info 0187 478 299)

19 mei2018

Tot en met 13 mei kan je je deelname kenbaar maken op de inschrijflijsten in de hal van de kerk. Deelnamekosten zijn 3,50 p.p.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: