• " En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. " Handelingen 24: 25
  • " Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; " 1 Petrus 2: 21

Meer over Agenda

Gemeentebarbecue

Gezellige ontmoetingen en fijne gesprekken... niet alleen het springkussen, de picknick, de voetbal-spelletjes die gespeeld worden op het gras of het aantal aanwezigen maakten de gemeentebarbecue’s tot fijne bijeenkomsten, maar vooral de prettige jaarlijkse kennismaking met nieuwe gemeenteleden, onze dominee en de verbondenheid, die iedere keer weer ervaren wordt.

06 jul2019

De verbondenheid die ligt in Die ene God, Die wij samen dienen mogen. Op DV zaterdag 6 juli wordt de gemeentebarbecue weer gehouden: jong en oud(er) is weer van harte welkom van 17:30 – 20:00 uur bij familie Koole aan de Bommelsedijk 19a in Achthuizen slechts 12 min. rijden en heeft u vervoer nodig? geef dit t.z.t. even aan bij uw aanmelding. Wilt u/wil jij je talenten inzetten en helpen op deze dag met alle voor-bereidingen, reageer dan en versterk ons team! Ook als je een muziekinstrument bespeeld of andere ideeën hebt? Mail je naam, telefoonnummer en je activiteit/idee naar: fredriekekoole@gmail.com of bel liever appje via tel. 06 4547 8118. Zet de datum vast in de agenda. Opgeven kan vanaf 1 juni, tegen die tijd hopen we de kosten weer berekend te hebben en u weer een mooie aanbieding hopelijk met gezinskorting te doen. Graag tot dan!

  • © hersteld hervormde kerk 2019