• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

Grote schoonmaak kerk

Op maandag 23 september en dinsdag 24 september kunt u helpen bij de grote schoonmaak van de kerk.

23 sep2019

U bent allen van harte uitgenodigd!

 

beide dagen beginnen we om 8.30 uur.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019