• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Agenda

Grote schoonmaak kerk

Op maandag 23 september en dinsdag 24 september kunt u helpen bij de grote schoonmaak van de kerk.

23 sep2019

U bent allen van harte uitgenodigd!

 

beide dagen beginnen we om 8.30 uur.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit