• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

Jongvolwassenenkring

Save the date D.V. 15 juni, voor alle jong volwassenen 20-35 jaar. 

15 jun2019

Ontspannen elkaar ontmoeten rondom Gods Woord en in de natuur. We beginnen om 15.00 uur. Kinderoppas aanwezig. Binnenkort meer informatie. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019