• " En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. " Jesaja 22: 12
  • " Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. " 2 Korinthe 2: 17

Meer over Agenda

Jongvolwassenenkring

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de startdag van de jongvolwassenenkring op 18 september . 

18 sep2021

Na afgelopen jaar, waar we helaas weinig samen zijn gekomen willen we graag het nieuwe seizoen met jullie beginnen. Alle jongvolwassen tussen de 20 en 35 jaar zijn van harte welkom. Op de planning staat een interview met dhr S. Blok, een maaltijd en een ontspannen activiteit. Hoe je jezelf moet opgeven, laten we later nog weten. Zet het alvast in je agenda. Wij hebben er zin in, jullie ook?

Richard, Marjolein, Mathilda Lodder, ds Kos, Lieneke

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit