• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

15:30 Studiedag Jongvolwassenenkring

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de startdag van de jongvolwassenenkring op 18 september . 

18 sep2021

Na afgelopen jaar, waar we helaas weinig samen zijn gekomen willen we graag het nieuwe seizoen met jullie beginnen. Alle jongvolwassen tussen de 20 en 35 jaar zijn van harte welkom. Op de planning staat een interview met dhr S. Blok, een maaltijd en een ontspannen activiteit. Hoe je jezelf moet opgeven, laten we later nog weten. Zet het alvast in je agenda. Wij hebben er zin in, jullie ook?

Richard, Marjolein, Mathilda Lodder, ds Kos, Lieneke

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit