• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Agenda

Jongvolwassenenkring

27 november beleggen we de volgende avond. Dan is het thema " Ik ben de Deur / Ik ben de goede Herder " vanuit Johannes 10.

27 nov2019

Woensdag 30 oktober mochten we als Jongvolwassenenkring weer samenkomen. In de serie "Ik ben…" uitspraken van Jezus uit het Evangelie van Johannes stonden we stil bij "Ik ben het Licht van de wereld" (Johannes 8:12). In een donkere wereld bracht hij voor eeuwig Licht.  Daarbij worden ook wij geroepen om dragers te zijn van dat Licht in ons leven.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit