• " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3: 16
  • " En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. " Genesis 3: 15

Meer over Agenda

Jongvolwassenenkring

27 november beleggen we de volgende avond. Dan is het thema " Ik ben de Deur / Ik ben de goede Herder " vanuit Johannes 10.

27 nov2019

Woensdag 30 oktober mochten we als Jongvolwassenenkring weer samenkomen. In de serie "Ik ben…" uitspraken van Jezus uit het Evangelie van Johannes stonden we stil bij "Ik ben het Licht van de wereld" (Johannes 8:12). In een donkere wereld bracht hij voor eeuwig Licht.  Daarbij worden ook wij geroepen om dragers te zijn van dat Licht in ons leven.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit