• " Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. " Hooglied 2: 3
  • " Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. " Filippenzen 1: 21

Meer over Agenda

14:30 Opening winterwerk

Op de startdag van het jeugdwerk D.V. zaterdag 25 september nodigt de kerkenraad de overige gemeenteleden van harte uit om elkaar rondom de kerk te ontmoeten. Tijdens de opening zal er aandacht geschonken worden aan het belang van gemeente zijn. 

25 sep2021

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit