• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

Openingsochtend Vrouwenvereniging Matthanja

Na een periode dat we niet bij elkaar zijn geweest voor de Bijbelstudie en van andere dingen mochten genieten, gaan we weer beginnen.   

28 sep2021

We zullen voor de eerste keer bij elkaar komen op dv. 28 september, de inleiding wordt deze ochtend verzorgd door Ds. Gielen. Het nieuwe Bijbelstudie boekje heet "De Alfa en de Omega" . Het eerste onderwerp wat aan de beurt is gaat over "Opschrift"nav Openbaring 1 : 1-3

We beginnen om 9:30 uur en ronden af rond 11:30 uur. Er zijn veel nieuwe leden bij gekomen in onze gemeente, mogen we u ook ontmoeten op de Bijbelstudie ochtenden van de vrouwenkring?

Jong en oud is van harte welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit