• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Agenda

ouderen en alleenstaanden contact GEANNULEERD

Op 18 maart a.s. hopen we weer een ouderen en alleenstaanden contactmiddag te houden.

18 mrt2020

Ook deze middag hopen we weer nieuwe gasten te mogen verwelkomen. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur in een van de zalen van de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg te Sommelsdijk. Inloop vanaf 14.00 uur. Na de pauze zal de heer van Walsum uit Sommelsdijk een presentatie verzorgen over Anne Frank en Siemon Wiesenthal. Thema optimisme en realisme bij twee Joodse slachtoffers van de tweede Wereldoorlog. Voor vervoer kunt u bellen met Marlien van den Bos 486220.

 

Het comité

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit