• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Agenda

Ouderen en alleenstaanden reisje

Ouderen en alleenstaanden reisje

23 mei2018

We vetrekken om 09.00 uur vanuit de Rehobôthkerk. Voor vertrek houden we om 08.45 uur de dagopening.
Het comité

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: