• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Agenda

Ouderen en alleenstaanden reisje

Ouderen en alleenstaanden reisje

23 mei2018

We vetrekken om 09.00 uur vanuit de Rehobôthkerk. Voor vertrek houden we om 08.45 uur de dagopening.
Het comité

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: