• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

Creamarkt / pannenkoekenmaaltijd / kofferbakverkoop

De vrouwenvereniging heeft het voornemen om DV zaterdag 14 september een pannenkoeken maaltijd te organiseren.

14 sep2019

Tevens willen we deze dag een markt en kofferbakverkoop houden.

  • © hersteld hervormde kerk 2019