• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Agenda

Preekbespreking 19+

Op 27 mei is er een preekbespreking gepland voor de (jong-) volwassenen, 19+.

27 mei2018

De bedoeling is om aan de hand van vragen, de preek van de middagdienst te bespreken met elkaar. Enorm verdiepend en onderling ook verbindend, wat ook niet onbelangrijk is!
We willen na de dienst wat met elkaar eten en dan daarna de avond beginnen. Natuurlijk hopen we dat er velen zullen komen, weet dat je welkom bent!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: