• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Agenda

Preekbespreking 19+

Op 27 mei is er een preekbespreking gepland voor de (jong-) volwassenen, 19+.

27 mei2018

De bedoeling is om aan de hand van vragen, de preek van de middagdienst te bespreken met elkaar. Enorm verdiepend en onderling ook verbindend, wat ook niet onbelangrijk is!
We willen na de dienst wat met elkaar eten en dan daarna de avond beginnen. Natuurlijk hopen we dat er velen zullen komen, weet dat je welkom bent!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: