• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
  • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Agenda

Startavond catechisatie

De startavond vind plaats op 28 september a.s. Dan hoopt ons gemeentelid Niels Grinwis wat te vertellen van zijn ervaringen als militair.

28 sep2020

Noteer de avond vast, want het beloofd een mooie avond te worden met praktische ervaringen als christen en militair in deze werkomgeving. De tijd wordt nog nader bekend gemaakt.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit