• " Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, " DaniĆ«l 9: 18
  • " Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb " Titus 1: 5 t/m 7a

Meer over Agenda

Startdag jeugd

We hopen de startdag dit jaar te houden op DV zaterdag 29 september.

29 sep2018

Later krijgen jullie hiervoor nog een echte uitnodiging en hoor je meer.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: