• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Agenda

Startdag jeugd

We hopen de startdag dit jaar te houden op DV zaterdag 29 september.

29 sep2018

Later krijgen jullie hiervoor nog een echte uitnodiging en hoor je meer.

  • © hersteld hervormde kerk 2019