• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

VakantieBijbelDag 2019

Op D.V. dinsdag 30 april wordt er opnieuw een VakantieBijbelDag georganiseerd, met als thema: ‘Welkom thuis!’ Deze dag is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarbij we ook kinderen willen bereiken die weinig tot niets weten van het Evangelie.

30 apr2019

VakantieBijbelDag 2019

  • © hersteld hervormde kerk 2019