• " Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben; Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd word " Titus 2: 4 en 5
  • " Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. " Genesis 7: 1

Meer over Agenda

Verkoop collectebonnen

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

28 aug2018

Verkoop collectebonnen is van 19.00 uur t/m 20.00 uur in de Rehobôthkerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2019