• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging

Bijbelstudie

04 okt2022

De ochtend zullen we de 2e bijbelstudie behandelen, met als onderwerp: ' Jozef verkocht".

We beginnnen om 9:30 uur en zullen rond 11:30 uur afronden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit