• " Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. " Johannes 10: 9
  • " Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?
    Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. "
    H.C. Zondag 13

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Bijbelstudie 10

05 mrt2019

Mozes als voorbidder: "Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken", Nieuwe stenen tafelen

  • © hersteld hervormde kerk 2019