• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging Matthanja

Bijbelstudie 10

05 mrt2019

Mozes als voorbidder: "Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken", Nieuwe stenen tafelen

  • © hersteld hervormde kerk 2019