• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Agenda

Vrouwenvereniging en mannenvereniging

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

26 mrt2018

Gezamenlijke Paasavond met de mannenvereniging

SDOK 'Het Pasen met de vervolgde kerk'

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: