• " Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, " Numeri 14: 24
  • " Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze " 2 Korinthe 1: 8 t/m 10

Meer over Agenda

Zingen na de dienst

“Alles wat adem heeft, love de HEERE” Iedereen wordt uitgenodigd om zondag 17 juni, na de middagdienst, weer een uurtje te zingen.

17 jun2018

Eerst is er koffie, thee en fris met iets lekkers erbij, daarna zingen we psalmen en geestelijke liederen met elkaar. Als u iets voor bij de koffie meebrengt (aanbevolen!) kunt u dit in de keuken afgeven. Jong en oud(er) van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: