• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Kinderappèldag 12-

Hoi jongens & meisjes,

Samen met honderden andere kinderen zingen, een Bijbeltekst leren, luisteren naar een Bijbelverhaal en een groepsactiviteit doen.. Dat is ieder jaar de invulling van de kinderappèldag die de HHJO organiseert. Dit jaar mogen we weer bij elkaar komen en zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 welkom op dv. 2 april 2022 van 9:30 - 12:00 in de kerk! Ben jij er ook bij? Het thema is: God zorgt voor Zijn volk, naar aanleiding van Esther. Hoe het programma eruit ziet kun je bekijken op: https://www.hhjo.nl/agenda/kinderappel-2022

Wel is het belangrijk dat je je hiervoor opgeeft. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 4 maart! Opgeven kan bij Annemieke Oosters aoosters@hhgmiddelharnis.nl (zet er wel even bij in welke groep je zit) Natuurlijk mag je ook je vriendje of vriendinnetje opgeven.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit