• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

29 mei2022 17:00

Ds. A. van Wijk

Voorzang: Psalm 110: 3
Psalm 21: 1 en 6
Psalm 72: 3 en 11
Psalm 110: 1, 2 en 4
Psalm 73:13
Psalm 21: 2 en 5

S.: Romeinen 8:18-39
T.: Romeinen 8:34, waarvan m.n.:
“Christus is het… Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit