• " Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. " Psalm 119: 17
  • " En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. " Handelingen 4: 31

Meer over Kerkdiensten

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit