• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

16 jan2022 09:30

Ds. A. Kos

Voorzang: Gezang 4: 2
Psalm 113: 1
Psalm 90: 9
Psalm 57: 1, 7
Psalm 72: 7
Psalm 20: 1 (voordat de vragen gesteld worden)
Psalm 119: 9 (na het beantwoorden van de vragen spreek ik eerst nog een zegen uit.
Na het amen daarop wordt dit vers toegezongen.)
Psalm 46: 1

Exodus 17: 8 - 16
Tekst: vers 9b

Thema en punten:
Biddend strijden
1. Afhankelijkheid
2. Verwachting

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit