Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

ochtendienst

Dienst

18 dec2022 09:30

Ds. G. Kater

Voorzang: Psalm 130: 4
Psalm 25:3                        
Psalm 119:1
Psalm 2:4,6                       
Psalm 2:7
Psalm 8:4,9        
 

Schriftlezing Spreuken 8:22-36  

Tekst: Spr. 8:30-31. 

Thema: de Zoon van God spreekt als de opperste Wijsheid!

1. Over Zijn verhouding tot de Vader (vers 30)

2. Over Zijn verhouding tot de schepping (vers 31)

 

Vragen voor preekbespreking

 

Voor kinderen

1. Wie is de opperste Wijsheid?

2. Waarom is Hij als een Kind geboren in Bethlehem?

 

Voor jongeren

1. Wat leert deze tekst jou over de verhouding van Gods Zoon tot de Vader?

2. Wat leert deze tekst jou over de verhouding van Gods Zoon tot de schepping?

 

Voor volwassenen

1. Waaruit blijkt de liefde van de Vader voor deze wereld?

2. Waaruit blijkt de liefde van de Zoon voor zondaren?

3. Wat raakt u persoonlijk het meest in deze tekst? Waarom?

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit