• " Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, " Handelingen 2: 16
  • " Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; " 1 Petrus 2: 4

Meer over Kerkdiensten

1 Johannes 2: 15 t/m 17

19:00 uur, Avonddienst

Ds. A. Kos

download 13.5MB
31 dec2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019