• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Kerkdiensten

1 Petrus 2 : 21, Dankz. H. Avondmaal

17:00 uur, Avonddienst

Ds. A. Kos

download 13.5MB
25 feb2018
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: