• " En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: " Lukas 2: 33 t/m 35
  • " En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. " Daniël 11: 32, 33 en 35

Meer over Kerkdiensten

Daniël 9: 24

17:00 uur, Avonddienst

Ds. A. Kos

download 12.6MB
21 okt2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019