• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Kerkdiensten

H.C. Zondag 12 v/a 31

17:00 uur, Dienst

Ds. A. Kos

download 12.0MB
03 mrt2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit