• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Kerkdiensten

H.C Zondag 13 v /a 34

16:30 uur, Dienst

Ds. A. Kos

download 11.9MB
12 mei2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit