• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Kerkdiensten

Handelingen 2: 22 t/m 41, 2e Pinksterdag

09:30 uur, Dienst

Ds. G.R. Procee

download 11.7MB
10 jun2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit