• " k ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. " Johannes 15: 5
  • " O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. " 2 Kronieken 20: 12

Meer over Kerkdiensten

Handelingen 24: 25

09:15 uur, Dienst

Ds. P.C. Hoek

download 12.7MB
14 jul2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit