• " En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: " Lukas 2: 33 t/m 35
  • " En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. " Daniël 11: 32, 33 en 35

Meer over Kerkdiensten

Hebreeën 10: 37 en 38a

17:00 uur, Avonddienst

Ds. W.M. van der Linden

download 12.5MB
04 nov2018
  • © hersteld hervormde kerk 2019