• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Kerkdiensten

Johannes 16: 33

09:30 uur, Ochtenddienst

Ds. A. Kos

download 11.7MB
01 jan2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit